Doanh nghiệp bạn rất cần một Kế toán trưởng đáng tin cậy để quán xuyến công việc kế toán, kiểm tra, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. VLK GROUP luôn sẵn sàng cho doanh nghiệp thuê một Kế toán trưởng phù hợp với yêu cầu của bạn.

I/ NHỮNG LỢI ÍCH THUÊ KẾ TOÁN TRƯỞNG Ở VLK GROUP

Kế toán trưởng thuê ở VLK GROUP sẽ đem lại cho doanh nghiệp có nhu cầu rất nhiều những lợi ích sau:
• Được Kế toán trưởng giàu kinh nghiệm, trung thực, uy tín, nhiệt huyết cùng làm việc;
• Hoàn toàn yên tâm về công việc của nhân viên và các số liệu do phần hành cung cấp;
• Các chỉ tiêu báo cáo cho ban lãnh đạo luôn được kiểm tra, đảm bảo chính xác, kịp thời;
• Lãnh đạo được tham vấn về phương pháp chống thất thoát, tiêu cực trong kinh doanh;
• Tiết kiệm tối đa so với tuyển dụng hoặc thuê Kiểm toán nội bộ.
• Phương thức làm việc linh hoạt: đến tại đơn vị theo buổi, làm Online hoặc tại VLK GROUP
• Phí dịch vụ hợp lý, tiết kiệm, chỉ từ 1tr vnđ/tháng

II/ VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG DOANH NGHIỆP

• Công việc của kế toán trưởng là lãnh đạo các kế toán viên thu thập, xử lý, phân tích các số liệu về kinh tế, thị trường, tài chính. Qua đó, họ có thể đưa ra các bản báo cáo kế toán cung cấp thông tin chi tiết về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
• Qua những thông tin mà Kế toán trưởng cung cấp, giám đốc có thể có được cái nhìn tổng quát, song song với đó là theo dõi hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và đưa ra những can thiệp kịp thời cũng như dự báo hướng đi trong tương lai.
• Quản lý toàn bộ các kế toán viên, phụ trách các hoạt động kế toán, tài chính, thuế, vốn, công nợ của doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là hợp pháp và hợp lý.
• Xây dựng hệ thống mạng lưới các thông tin về quản lý một cách hữu hiệu, thiết lập hệ thống Quản lý chất lượng, quản lý sản xuất cùng các hệ thống quản lý khác
• Tham mưu cho Tổng giám đốc công ty về các công tác Tài chính Kế toán; Thực hiện các chức năng khi được Giám đốc tài chính, Ban giám đốc, Tổng giám đốc giao phó;

III/ KẾ TOÁN TRƯỞNG CỦA VLK GROUP SẼ LÀM GÌ CHO DOANH NGHIỆP BẠN

Đội ngũ kế toán

Kế toán trưởng của VLK GROUP sẽ thực hiện những công việc như sau để giúp doanh nghiệp khắc phụ được những yếu kém cần thiết:

• Tổ chức cải tiến, hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán và bộ máy kế toán thống kê phù hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp;
• Xây dựng hệ thống biểu mẫu, qui trình thực hiện thống nhất để đảm bảo việc tính toán, thống kê các số liệu chính xác, trung thực, kịp thời toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp;
• Hướng dẫn, kiểm tra việc lập hóa đơn chứng từ, ghi chép sổ sách kế toán của kế toán viên có đúng chế độ và yêu cầu của doanh nghiệp đề ra hay không;
• Tổ chức chỉ đạo kiểm kê và đánh giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ, hàng hóa, tiền mặt, thành phẩm để kịp thời phát hiện những mất mát, hư hỏng và kịp thời đưa ra biện pháp xử lý phù hợp
• Kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế để bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp;
• Tổ chức đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đưa ra các giải pháp sử dụng vốn hiệu quả, giúp doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn trong kinh doanh do các quy định tài chính không phù hợp;
• Lập kế hoạch và kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí của doanh nghiệp, đề ra các biện pháp tiết kiệm chi phí hợp lý;
• Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thu thập thông tin và hệ thống các biểu đồ, xác định phương pháp và chỉ tiêu để phân tích và đánh giá hoạt động tài chính của doanh nghiệp;
• Phân tích các khoản mục chi phí và đề xuất biện pháp cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí hiệu quả;
• Kiểm tra, phân tích tình hình thực hiện các kế hoạch tài chính đã xây dựng;
• Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban lãnh đạo doanh nghiệp phân công

IV/ CÁC HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CỦA VLK GROUP

Căn cứ vào qui mô, hình thái tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Căn cứ vào nhu cầu quản lý của doanh nghiệp chúng tôi sẽ đưa ra các hình thức hợp tác với nhau sao cho thuận lợi nhất và đạt hiểu quả cao nhất:

1/ Hình thức làm tại doanh nghiệp bạn: Tức là hàng tháng Kế toán trưởng VLK GROUP sẽ đến doanh nghiệp bạn ít nhất là từ 01 buổi trở lên để thực hiện các công việc như hai bên đã ký kết với nhau.
– Ưu điểm là: Mọi công việc đều được sắp xếp khoa học theo kế hoạch trước; công việc kiểm tra sát sao hơn; khắc phụ sai sót kịp thời hơn; công việc tư vấn được đầy đủ, dễ dàng hơn…
– Khuyết điểm là: Đơn vị tốn trang thiết bị, điện, nước và phụ thuộc thời gian.

2/ Hình thức làm tại VLK GROUP: Tức là hàng tháng VLK GROUP sẽ chủ động liên hệ doanh nghiệp đến nhận hồ sơ, tài liệu, dữ liệu đem về văn phòng của mình để thực hiện các công việc như hai bên đã cam kết, sau đó gởi toàn bộ kết quả cho doanh nghiệp.
– Ưu điểm là: Đơn vị không phải tốn trang thiết bị và các chi phí liên quan khác tại doanh nghiệp, không phụ thuộc thời gian.
– Khuyết điểm là: Phiền phức về khâu giao nhận hồ sơ, khắc phục sai sót không kịp thời, tư vấn cho lãnh đạo bị hạn chế

3/ Hình thức làm việc online: Tức là mọi công việc đề thực hiện quan thiết bị điện tử. Hàng ngày, hoặc hàng tháng VLK GROUP sẽ căn cứ vào dữ liệu trên thiết bị điện tử của doanh nghiệp cung cấp để thực hiện công việc như giao kết.
– Ưu điểm là: Đơn vị không phải các chi phí liên quan, không phiền phức giao nhận hồ sơ, không phụ thuộc thời gian.
– Khuyết điểm là: Hoàn toàn phụ thuộc vào công nghệ, tư vấn không được mạch lạc, khắc phục sai sót, khó quản lý công việc của nhân viên…

4/ Hình thức làm việc hỗn hợp: Tức là kết hợp ít nhất từ hai hình thức trên. Tùy tình hình, lúc cần thiết thì Kế toán trưởng mới đến đơn vị, không thì làm việc tại VLK GROUP hoặc online./.

*Hợp đồng mẫu:
Mời quý khách liên hệ với chúng tôi qua số : 0911 813 098 – 0914 793 448

=================================================================

Dịch vụ kế toán nội bộ
Hộ kinh doanh cá thể

    HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP

    Các bài viết liên quan