Dịch vụ này VLK GROUP áp dụng cho các trường hợp doanh nghiệp chưa làm sổ kế toán hoặc có nhưng không đầy đủ và nhiều sai sót không đúng với qui định của nhà nước. Nguyên nhân chủ yếu là do kế toán yếu về chuyên môn hoặc lương tâm nghề nghiệp kém nhưng doanh nghiệp không có bộ phận kiểm tra rà soát lại

I- LỢI ÍCH CỦA VIỆC HOÀN CHỈNH LẠI SỔ SÁCH KẾ TOÁN -THUẾ Ở VLK GROUP

 • Khi VLK GROUP hoàn chỉnh lại hệ thống sổ sách kế toán-thuế sẽ mang lại cho khách hàng rất nhiều hữu ích sau:
 • Khách hàng sẽ được tư vấn và khắc phục lại những thiếu sót ở thời gian trước đúng pháp luật theo các phương án tối ưu nhất, ít tốn kém nhất;
 • Khách hàng hoàn toàn có thể tránh được những rủi ro lớn về Thuế như: Bị truy thu, bị phạt hoặc bị ấn định về thuế khi có thanh tra,kiểm tra của cơ quan Thuế .
 • Khách hàng sẽ không bị phạt vi phạm hành chính về Kế toán, về hóa đơn chứng từ….
 • Khách hàng không phải tốn thời gian, không phải tìm người tiếp và giải trình với cơ quan Thuế khi có sự cố xảy ra về Thuế;
 • Khách hàng sẽ được hưởng các ưu đãi tốt nhất của VLK GROUP như chi phí hoàn chỉnh, chi phí giao tiếp , giải trình với các cơ quan chức năng.
  Phí dịch vụ của chúng tôi chỉ từ 3 triệu đồng/ năm

II / CÔNG VIỆC HOÀN CHỈNH LẠI SỔ SÁCH KẾ TOÁN-THUẾ CỦA VLK GROUP

1- Kiểm tra lại các hồ sơ pháp lý và việc kê khai, quyết toán Thuế của khách hàng:

 • Kiểm tra lại các hồ sơ liên quan đến pháp nhân của Doanh nghiệp như: Các thủ tục đăng ký đầu tư kinh doanh, các loại giấy tờ cần đăng ký với các cơ quan chức năng Nhà nước khác;
  Kiểm tra lại các thủ tục đăng ký với cơ quan Thuế như: Đăng ký kỳ kê khai,quyết toán thuế – Đăng ký phương pháp kê khai khấu trừ thuế – Đăng ký tài khoản Ngân hàng- Đăng ký phương pháp kế toán- Đăng ký việc sử dụng đơn –Quyết định bổ nhiệm giám đốc; kế toán trưởng,…;
 • Kiểm tra lại việc kê khai,quyết toán thuế có liên quan đến Doanh nghiệp như : Lệ phí môn bài – Thuế giá trị gia tăng – Thuế thu nhập doanh nghiệp – Thuế thu nhập cá nhân – Thuế tiêu thụ đặt biệt – Thuế tài nguyên – Thuế bảo vệ môi trường – Thuế nhà thầu – Thuế đầu vốn, chuyển nhượng vốn…;
 • Kiểm tra lại tính hợp lệ, hợp pháp, hợp lý của hóa đơn mua hàng, hóa đơn bán hàng, hợp đồng kinh tế ,chứng từ thanh toán ,…
 • Kiểm tra lại các loại báo cáo theo qui định như : Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ,báo cáo thống kê theo kỳ qui định; báo cáo về lao động tiền lương ;

2- Hoàn chỉnh lại hệ thống sổ kế toán:

 • Nhập liệu toàn bộ hóa đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán của VLK GROUP;
 • In bổ sung phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất …..theo chứng từ gốc ;
 • Điều chỉnh lại định mức, tính giá thành sản phẩm, tính giá vốn hàng bán ra phù hợp với tình hình hóa đơn chứng từ hiện có của doanh nghiệp;
 • Chỉnh sửa bảng lương, bảng phân bổ, bảng trích khấu hao tài sản theo chế độ qui định;
 • Hạch toán chi tiết công nợ phải thu, phải trả; đối chiếu tài khoản ngân hàng ;theo dõi chi tiết nhập xuất tồn vật tư, hàng hóa, thành phẩm …..;
 • Hạch toán doanh thu – chi phí, cân đối lãi lỗ, tính toán các loại thuế theo luật Thuế hiện hành;
 • Phân loại, sắp xếp và đóng tập hồ sơ, chứng từ để đưa vào lưu trữ ;
 • In các loại sổ sách kế toán theo luật Kế toán Việt Nam hiện hành;
 • Lập mới hoặc điều chỉnh lại các loại báo cáo đã gửi đến cơ quan Thuế nếu có sai sót.

3.Tư vấn, xử lý và giải trình kiểm tra quyết toán với cơ quan Thuế:

 • Tư vấn khách hàng cách xử lý những sai sót khó khắc phục lại được ở thời gian trước sao cho đạt hiệu quả tối ưu nhất;
 • Cử người trực tiếp giải trình với cán bộ Thuế khi có kiểm tra hoặc thanh tra Thuế;
 • Soạn thảo và gởi các loại văn bản, hồ sơ, giấy tờ cho cơ quan Thuế khi thấy cần thiết;
 • Đọc và hướng dẫn khách hàng ký vào biên bản kiểm tra Thuế;
 • Nhận quyết định kiểm tra hoặc thanh tra thuế.

III/ PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ HOÀN CHỈNH KẾ TOÁN – THUẾ CỦA VLK GROUP

 • Khách hàng và VLK GROUP sẽ ký kết với nhau một bản hợp đồng dịch vụ về Hoàn chỉnh sổ sách kế toán và quyết toán Thuế ;
 • Tùy vào khối lượng và tính chất công việc ,chúng tôi sẽ tiến hành thành lập tổ hoặc nhóm hoặc phân công cá nhân để thực hiện hợp đồng sao cho phù hợp và đảm bảo được chất lượng cao;
 • Chúng tôi sẽ đến khách hàng tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan và nhận hồ sơ chứng từ đem về thực hiện. Toàn bộ công việc đều được thực hiện ở văn phòng và trên phần mềm của VLK GROUP;
 • Khi cần thiết phải trao đổi , tùy theo cấp độ chúng tôi sẽ thông qua điện thoại ,zalo, email hoặc đến trực tiếp khách hàng;
 • Hệ thống sổ kế toán sẽ được in ra, đóng tập – trưởng phòng kế toán kiểm tra lại, ký tên, sau đó đem đến bàn giao lại toàn bộ cho khách hàng cất giữ;
 • Khi nhận được thông báo kiểm tra Thuế, khách hàng báo ngay cho chúng tôi. Căn cứ vào tình hình, chúng tôi sẽ đến và làm việc với cơ quan Thuế.
 • Phí dịch vụ : VLK GROUP sẽ thu theo thỏa thuận trên hợp đồng .

VI/ TRÁCH NHIỆM CỦA VLK GROUP

 • Có trách nhiệm căn cứ vào những tài liệu, hồ sơ, chứng từ, thông tin do khách hàng cung cấp thực hiện đầy đủ và đúng qui định chế độ kế toán và chính sách thuế hiện hành theo các điều khoản ký kết trong hợp đồng;
 • Chiu trách nhiệm tư vấn khắc phục hạn chế rủi ro về thuế , giảm thiểu thiệt hại cho khách hàng;
 • Chịu trách nhiệm bảo mật toàn bộ số liệu về doanh số và các hoạt động kinh doanh của khách hàng trong và sau khi thực hiện hợp đồng;
 • Chịu trách nhiệm bảo quản hóa đơn chứng từ do khách hàng cung cấp trong thời gian thực hiện công việc cho đến khi giao lại cho khách hàng;
 • Chịu trách nhiệm giải trình và thực hiện các công việc khi có yêu cầu từ cơ quan Thuế;
 • VLK GROUP không can thiệp vào nội bộ, không chịu trách nhiệm về những hoạt động kinh doanh cũng như các nội dung, tính pháp lý đã ghi trong hoá đơn, chứng từ của khách hàng cung cấp;

V/ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Ngay khi nhận được yêu cầu từ phía khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành:

1.Khảo sát tình trạng

 • Lấy thông tin của nhau, VLK GROUP sẽ gởi qua email hoặc zalo của khách một bảng liệt kê hồ sơ cần chuẩn bị và hẹn thời gian đến khảo sát;
 • Chúng tôi sẽ cử người đến khảo sát về số lượng hóa đơn chứng từ, dữ liệu trên máy tính, đánh giá sự việc.Trong quá trình khảo sát khách hàng cần có người để hai bên có thể hỏi-đáp một số vấn đề liên quan.

2.Báo phí dịch vụ

 • Căn cứ vào tình trạng khảo sát, VLK GROUP gởi khách hàng mức phí dịch vụ kèm theo hợp đồng mẫu để khách hàng tham khảo;
 • Thông thường phí dịch vụ của VLK GROUP có hai phần: Phí làm lại sổ kế toán và phí giải trình khi có cơ quan thuế kiểm tra.

3.Ký kết và thực hiện hợp đồng

 • Sau khi tham khảo phí và hợp đồng mẫu, nếu hai bên thống nhất hoặc chỉnh xong thì hoặc VLK GROUP hoặc khách hàng in ra hai bản và VLK GROUP sẽ có người giao hoặc đến lấy về ký kết;
 • Nhận được hợp đồng chính thức, tùy theo lượng hồ sơ VLK GROUP sẽ giao việc cho một kế toán viên hoặc nhóm kế toán viên thực hiện. Bộ phận này sẽ liên hệ với khách hàng, hẹn ngày bàn giao hồ sơ đến nhận về làm;
 • Thời hạn hợp đồng thường khoản 45 ngày kể từ ngày khách hàng giao đủ hồ sơ hoặc chấp nhận thực hiện khi hồ sơ không có;
 • Khi làm xong VLK GROUP sẽ bàn giao cho khách hàng đầy đủ hệ thống sổ sách kế toán được in ra và toàn bộ số liệu trên máy vi tính bằng file Excel.
 • Khi có yêu cầu kiểm tra từ cơ quan Thuế khách hàng thông báo ngay cho VLK GROUP biết để sắp xếp người giải trình.

*Hợp đồng mẫu:
Mời quý khách liên hệ với chúng tôi qua số : 0911 813 098 -0914 793 448

Dịch vụ Kế toán và thuế tháng
Dịch vụ kế toán nội bộ

  HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP

  Các bài viết liên quan