Kiểm toán nội bộ không chỉ là để kiểm tra báo cáo tài chính mà còn tham gia vào quá trình kiểm soát tài chính, đánh giá tính hiệu quả, tính tuân thủ của mọi hoạt động nhằm giảm thiểu sai sót và gian lận. Ngoài ra, Kiểm toán nội bộ sẽ giải quyết các vấn đề khó khăn một cách toàn diện và triệt để nhất.

Với một đội ngũ chuyên gia uy tín, am hiểu các lĩnh vực kinh doanh, hệ thống dịch vụ Kiểm toán nội bộ VLK GROUP cam kết sẽ mang đến hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp của bạn.

I/ NHỮNG LỢI ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM KIỂM TOÁN NỘI BỘ CỦA VLK GROUP

Chọn VLK GROUP để hợp tác về dịch vụ Kiểm toán nội bộ, doanh nghiệp của bạn hoàn toàn tin tưởng vào mức độ giá trị mang lại và có rất nhiều lợi ích thiết thực. Đó là:
• Doanh nghiệp sẽ được một đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm để tư vấn toàn diện các vấn đề quản trị nội bộ trong và ngoài doanh nghiệp;
• Doanh nghiệp sẽ được cung cấp những báo cáo đánh giá trung thực, chi tiết về rủi ro trong hệ thống quản lý, điều hành;
• Chúng tôi giúp Doanh nghiệp có thể đảm bảo được việc kiểm soát tài chính đã vận hành hữu hiệu và hiệu quả, phát hiện kịp thời, điều tra các hành vi gian lận trong doanh nghiệp.
• Chúng tôi xác định được cho Doanh nghiệp việc tuân thủ các quy trình và chính sách, hệ thống kiểm soát nội bộ; quy trình kế toán, tính chính xác của các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị;
• Chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp khắc phục các rủi ro, các vấn đề kém hiệu quả trong quá trình vận hành của Doanh nghiệp
• Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm chí phí duy trì công tác kiểm toán nội bộ.

II/ MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI KIỂM TOÁN NỘI BỘ CỦA VLK GROUP

1. Mục tiêu của kiểm toán nội bộ

• Đảm bảo với các bên liên quan của doanh nghiệp là hoạt động kiểm soát tài chính đã được vận hành hữu hiệu và hiệu quả trong phạm vi đạo đức nghề nghiệp.
• Duy trì việc quản lý rủi ro của doanh nghiệp để đảm bảo giám sát và đánh giá hợp lý.
• Phát hiện kịp thời, điều tra các hành vi gian lận trong doanh nghiệp.

2. Phạm vi công việc của kiểm toán viên nội bộ

Nhìn chung, công việc của một kiểm toán viên nội bộ trong một doanh nghiệp khá rộng. Và cụ thể như sau:
• Thực hiện và kiểm soát các chu trình vận hành đầy đủ bao gồm quản lý rủi ro, quản lý và kiểm soát hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, độ tin cậy của các thông tin tài chính và việc tuân thủ tất cả các chỉ thị, quy định hiện hành.
• Thu thập, phân tích, đánh giá các chứng từ kế toán, báo cáo những năm trước đó,…
• Chuẩn bị và trình bày, thuyết minh các báo cáo phản ánh kết quả và quy trình của kiểm toán.
• Tư vấn độc lập khách quan để đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp các mục tiêu doanh nghiệp cần đạt được.
• Xác định những sai sót và đề xuất các biện pháp loại trừ hoặc giảm thiểu rủi ro đến mức chấp nhận được và tiết kiệm chi phí.
• Theo dõi và báo cáo về việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán, nếu cần thiết.
• Tham gia công tác đánh giá rủi ro và xây dựng Kế hoạch kiểm toán hàng năm định hướng rủi ro. Công tác báo cáo của phòng Kế toán – Kiểm toán.
• Tham gia hoàn thiện, xây dựng các chuẩn mực kiểm toán cho phòng Kế toán – Kiểm toán, như: Chương trình kiểm toán; Quy trình phòng Kế toán – Kiểm toán; Hệ thống mẫu biểu phục vụ công tác kiểm toán.
• Giám sát, hướng dẫn một/một số cán bộ kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng Kế toán – Kiểm toán; đề xuất các biện pháp về nhân sự kiểm toán; tham gia bồi dưỡng, đào tạo, quản lý tri thức.

III/ NGUYÊN TẮC KIỂM TOÁN NỘI BỘ CỦA VLK GROUP

Để đáp ứng được yêu cầu toàn diện của khách hàng, VLK GROUP chúng tôi luôn đề cao và tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc đạo đức căn bản của người hành nghề Kiểm toán sau:
• Tính chính trực: thẳng thắn, trung thực trong tất cả các cuộc kiểm toán và các mối quan hệ chuyên môn;
Tính khách quan: Không thiên vị, xung đột lợi ích hay các tác động làm ảnh hưởng đến xét đoán chuyên môn của mình;
• Năng lực chuyên môn và tính thận trọng: Kiểm toán viên phải duy trình hiểu biết và kỹ năng chuyên môn cần thiết để cung cấp cuộc kiểm toán chất lượng, đồng thời cần cẩn trọng và có hành động phù hợp với chuẩn mực.
• Tính bảo mật: Phải bảo mật thông tin có được từ cuộc kiểm toán, không được tiết lộ bất cứ thông tin nào cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của khách hàng.
• Tư cách nghề nghiệp: Tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan, tránh bất kỳ hành động nào làm giảm uy tín nghề nghiệp.

IV/ NHỮNG CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN NỘI BỘ CỦA VLK GROUP

Kiểm toán hoạt động: Giúp doanh nghiệp phát hiện và cải tiến những điểm yếu trong hệ thống quản lý.
• Kiểm toán báo cáo tài chính: Giúp doanh nghiệp có cái nhìn thực tế về tình hình tài chính để vạch ra chiến lược đúng đắn;
• Kiểm toán tuân thủ: Giúp doanh nghiệp đánh giá được mức độ chấp hành những giá trị cốt lõi trong nội bộ;
• Kiểm toán các vấn đề quan tâm: Giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị, cải thiện tính hiệu lực và hiệu quả được nâng cao.
• Thực hiện kiểm tra các quy trình, nghiệp vụ nhằm phát hiện các sai sót, gian lận và đưa ra các đánh giá, giải pháp về tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, đó là:

 • Dịch vụ kiểm toán nội bộ về lương và phải trả khác
 • Dịch vụ kiểm toán nội bộ về tài sản cố định và xây dựng cơ bản.
 • Dịch vụ kiểm toán nội bộ đối với mua hàng, bán hàng.
 • Dịch vụ kiểm toán nội bộ về phải thu, phải trả.
 • Dịch vụ kiểm toán nội bộ về hàng tồn kho, giá thành.
 • Kiểm toán các khoản mục trong báo cáo tài chính.
 • Soát xét rủi ro về các loại thuế trong doanh nghiệp./.

*Hợp đồng mẫu:
Mời quý khách liên hệ với chúng tôi qua số : 0911 813 098 – 0914 793 448
CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nghị định số 05/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/04/2019;
Thông tư số 8/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/04/2021;

Kiểm toán theo qui định Nhà nước
Thẩm định giá

  HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP

  Các bài viết liên quan