Theo Điều 4- Luật giá quy định: Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định.

I/ NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN THẨM ĐỊNH GIÁ

Trong quá trình hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước về Thẩm định giá, VLK GROUP thường nhận được yêu cầu đánh giá , định giá tài sản để phục vụ cho các trường hợp sau:
• Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng;
• Phân tích để đầu tư, lập ngân sách vốn;
• Cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình doanh nghiệp;.
• Liên doanh, thành lập, sáp nhập hoặc giải thể doanh nghiệp;
• Thực hiện nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước;
• Hạch toán kế toán để tính thuế, bảo hiểm;
• Thanh lý, phân chia, xử lý tài sản;
• Chứng minh tài sản bảo lãnh du học…

II/ GIÁ TRỊ VÀ TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA VLK GROUP

Với đội ngũ cán bộ, nhân viên dày dặn kinh nghiệm; với tôn chỉ là trung thực, chính xác, khách quan ,uy tín, chúng tôi luôn mang đến cho các doanh nghiệp sự yên tâm trọng việc hoạch định sách lược của mình liên quan đến thẩm định giá

• Cử thẩm định viên chuyên trách phù hợp với đối tượng cần thẩm định;
• Tuân thủ đầy đủ các quy định về hoạt động thẩm định;
• Xác định giá trị tài sản phải minh bạch ,theo đúng giá thị trường thời điểm yêu cầu;
• Bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các bên liên quan;
• Cung cấp cho khách hàng ý kiến về giá trị tài sản, dựa trên cơ sở những căn cứ pháp lý;
• Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả thẩm định,
• Bồi thường những thiệt hại do không tuân thủ các quy định về thẩm định;

III/ CÔNG VIỆC THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA VLK GROUP

1/ Lĩnh vực hoạt động thẩm định giá:

• Thẩm định bất động sản: Đất đai; lợi thế quyền sử dụng đất, trang trại, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;Tài sản khác gắn liền với đất đai, công trình xây dựng, nhà xưởng, kho bãi, các trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, dự án liền kề, dự án resor dự án khu nghỉ dưỡng, tài sản khác theo quy định của pháp luật.…
• Thẩm định giá doanh nghiệp: Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng, chứng minh năng lực tài chính, phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp , thu hút vốn đầu tư……
• Thẩm định Động sản: Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất; Phương tiện vận tải: Tàu, ô tô, máy bay, hàng hóa dịch vụ…
• Thẩm định dự án đầu tư: Dự án bất động sản, dự án khu công nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chứng minh năng lực tài chính của tổ chức và cá nhân;
• Thẩm định tài nguyên: Tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên năng lượng.
• Thẩm định vô hình: Tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, sáng chế, tên gọi xuất xứ, tên thương mại, bí mật kinh doanh, phát minh khoa học, sáng kiến, quyền tác giả, bản quyền…; Các tài sản vô hình khác thỏa mãn điều kiện quy định sau: là tài sản không có hình thái vật chất và có khả năng tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế.

2/ Nội dung chi tiết quy trình thẩm định giá

Khi tiến hànhThẩm định, chúng tôi thường thực hiện theo qui trình 6 bước sau
• Bước 1-Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định và xác định giá trị thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định : Xác định các đặc điểm cơ bản về pháp lý, về kinh tế – kỹ thuật của tài sản cần thẩm định tại thời điểm thẩm định. Trường hợp có những hạn chế trong việc xác định các đặc điểm này, cần nêu rõ trong báo cáo kết quả thẩm định và chứng thư thẩm định .
• Bước 2-Lập kế hoạch thẩm định : Nhằm xác định rõ phạm vi, nội dung công việc, tiến độ thực hiện từng nội dung công việc và tiến độ thực hiện của toàn bộ cuộc thẩm định .
• Bước 3– Khảo sát thực tế, thu thập thông tin: Thẩm định viên phải trực tiếp tham gia vào quá trình khảo sát, ký biên bản khảo sát hiện trạng tài sản và thu thập số liệu về thông số của tài sản thẩm định và các tài sản so sánh .Đối với từng loại tài sản cụ thể thẩm định viên cần xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của tài sản thẩm định và tiến hành thu thập các thông tin phù hợp với các yếu tố đó, phù hợp với cách tiếp cận và phương pháp thẩm định lựa chọn.
• Bước 4– Phân tích thông tin: Đây là bước quan trọng để đưa ra giá trị thẩm định cuối cùng của tài sản  cần thẩm định giá. Phân tích tông tin là quá trình phân tích toàn bộ các thông tin thu được liên quan đến tài sản thẩm định và các tài sản so sánh để đánh giá tác động của các yếu tố đến kết quả thẩm định cuối cùng
• Bước 5– Xác định giá trị tài sản thẩm định: Căn cứ các cách tiếp cận thẩm định quy định tại các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, thẩm định viên phân tích và lựa chọn các phương pháp thẩm định phù hợp với mục đích thẩm định, cơ sở giá trị của tài sản, mức độ sẵn có của các dữ liệu, thông tin để áp dụng các phương pháp thẩm định và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.
Thẩm định viên cần nêu rõ trong báo cáo thẩm định phương pháp thẩm định nào được sử dụng làm căn cứ chủ yếu, phương pháp thẩm định nào được sử dụng để kiểm tra chéo, từ đó đi đến kết luận cuối cùng về giá trị thẩm định.
• Bước 6: Lập báo cáo kết quả thẩm định, chứng thư thẩm định và gửi cho khách hàng, các bên liên quan:
– Nội dung báo cáo, chứng thư thẩm định thực hiện theo quy định tại tiêu chuẩn thẩm định số 06 về “Báo cáo kết quả, hồ sơ, chứng thư thẩm định giá.”
-Báo cáo kết quả thẩm định và chứng thư thẩm định được lập theo quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định Việt Nam số 06- Báo cáo kết quả thẩm định, chứng thư thẩm định và hồ sơ thẩm định.
-Xác định thời hạn có hiệu lực của kết quả thẩm định: bất động sản, máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất, phương tiện vận tải, giá trị doanh nghiệp…thời hạn có hiệu lực của kết quả thẩm định giá được xác định trên cơ sở đặc điểm pháp lý, kinh tế – kỹ thuật của tài sản thẩm định; biến động về pháp lý, thị trường liên quan đến tài sản và mục đích thẩm định nhưng tối đa không quá 6 (sáu) tháng kể từ thời điểm chứng thư thẩm định có hiệu lực.
-Báo cáo kết quả thẩm định và chứng thư thẩm định sau khi được doanh nghiệp thẩm định hoặc chi nhánh doanh nghiệp thẩm định ký phát hành theo đúng quy định của pháp luật.
*Hợp đồng mẫu:
Mời quý khách liên hệ với chúng tôi qua số : 0911 813 098 – 0914 793 448
===========================================================

Kiểm toán nội bộ

    HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP

    Các bài viết liên quan