Theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 40/2021 Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.
Để giải tỏa những áp lực từ quy định nêu trên. VLK GROUP chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ hoặc hợp tác với khách hàng (Hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh) để thực hiện hoàn thiện chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định, tránh bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị ấn định thuế trong quá trình kinh doanh.
Đến với dịch vụ kế toán của VLK Group Quý khách hàng sẽ tốn chi phí ít nhất, vì không phải thuê kế toán riêng để làm sổ sách kế toán, đồng thời giảm thiểu những sai sót, rủi ro về thuế.

I- NHỮNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN KHI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA VLK GROUP.

Ngay sau khi hai bên ký kết hợp đồng, VLK GROUP sẽ cử một chuyên viên kế toán có kinh nghiệm theo dõi và rà soát lại những vấn đề cần thiết liên quan đến công việc.

1/ Nhận hồ sơ, chứng từ.

Định kỳ hàng tháng VLK GROUP sẽ cử một nhân viên kế toán gặp Quý khách để nhận các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh của hộ để hạch toán, làm sổ sách và kê khai thuế theo quy định:
• Hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra;
• Bảng lương nhân viên (nếu có phát sinh chi trả lương);
• Các loại hợp đồng (nếu có)
• Các loại giấy tờ liên quan khác.

2/ Kiểm tra rà soát lại hồ sơ, chứng từ:

Căn cứ hồ sơ, chứng từ của Quý khách bàn giao VLK Group kiểm tra rà soát các nội dung sau:
• Rà soát lại cách tính thuế Môn bài của hộ kinh doanh cá thể đúng theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP chưa?
• Rà soát lại cách tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hộ kinh doanh cá thể đúng theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC chưa?
• Rà soát lại cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hộ kinh doanh cá thể đúng theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC chưa?
• Rà soát lại thời điểm xác định doanh thu tính thuế hộ kinh doanh cá thể đúng chưa?
• Rà soát lại các loại thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp khác (nếu có) như thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên… nếu kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế của các luật này.
• Rà soát đối chiếu hàng tồn kho, chi phí, số liệu khác…
• Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hóa đơn theo quy định;
• Đối chiếu công nợ, đối chiếu tồn kho, quỹ tiền mặt.

3/ Lập chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo thuế:

• Lập phiếu thu, phiếu chi cho đúng nghiệp vụ bán hàng;
• Lập phiếu xuất kho, nhập kho hàng hóa, tính giá giá xuất, giá nhập kho;
• Tính giá thành đối với sản phẩm mà hộ tự sản xuất (nếu có);
• Tính lương cho người lao động, lập bảng chấm công, tính các khoản trích BHXH phải nộp theo quy định;
• Lập báo cáo thuế hàng tháng/ quý theo quy định: báo cáo hóa đơn, báo cáo thuế GTGT, TNCN và thuế khác (nếu có);
• In sổ sách theo thông tư 88/2021/TT-BTC và bàn giao sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ cho khách hàng.
Đồng thời VLK Group sẽ tư vấn cho khách hàng trong quá trình hoạt động có những lưu ý gì để thực hiện đúng pháp luật.

II- SỔ SÁCH KẾ TOÁN THỰC HIỆN KHI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA VLK GROUP

Căn cứ theo khoản 4 Điều 5 của Thông tư 88/2021/TT-BTC, Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng các mẫu sổ kế toán theo danh mục sau đây:

STTTên sổ kế toánBiểu mẫuVăn bản đính kèm biểu mẫu
1- Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụMẫu số S1- HKDThông tư số 88/2021/TT-BTC
2- Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóaMẫu số S2-HKD
3- Sổ chi phí sản xuất, kinh doanhMẫu số S3-HKD
4- Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNNMẫu số S4-HKD
5- Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động;Mẫu số S5-HKD
6- Sổ quỹ tiền mặtMẫu số S6-HKD
7- Sổ tiền gửi ngân hàngMẫu số S7-HKD

III/ HỢP ĐỒNG VÀ PHÍ DỊCH VỤ

– Căn cứ tính phí: Như ở trên đã đề cập, ngay sau khi tiếp cận vấn đề rồi căn cứ vào nhóm ngành nghề và số lượng hóa đơn sử dụng trong tháng, chúng tôi sẽ đưa cho bạn gói dịch vụ hợp lý nhất, ưu đãi nhất.

IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA VLK GROUP

– Có trách nhiệm căn cứ vào những tài liệu, hồ sơ, chứng từ, thông tin do khách hàng cung cấp thực hiện nghiêm túc các cam kết ghi trong hợp đồng;
– Chịu trách nhiệm bảo mật toàn bộ số liệu về doanh số và các hoạt động kinh doanh của khách hàng trong và sau khi thực hiện hợp đồng;
– Chịu trách nhiệm bảo quản hóa đơn chứng từ do khách hàng cung cấp trong thời gian thực hiện công việc cho đến khi giao lại cho khách hàng;
– VLK GROUP không can thiệp vào nội bộ, không chịu trách nhiệm về những hoạt động kinh doanh cũng như các nội dung, tính pháp lý đã ghi trong hoá đơn, chứng từ của khách hàng cung cấp;

*Hợp đồng mẫu:
Mời quý khách liên hệ với chúng tôi qua số : 0911 813 098 – 0914 793 448
CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020;
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 05/12/2020;
Nghị định số 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
Nghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2020;
Thông tư số 40/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/08/2021;
Thông tư số 88/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;

KHÁCH HÀNG CÓ THỂ THAM KHẢO:

PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH KÊ KHAI, CÁ NHÂN KÊ KHAI

Cho thuê Kế toán trưởng

    HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP

    Các bài viết liên quan